شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۹ تير
br ENGLISH
واحد بهداشت خانواده

× آشنايي با پرسنل :

خانم دكتر فريبا محمدعلي­پور      مسئول واحد (3258262)

خانم فاطمه سالاريان              كارشناس برنامه باروري سالم

خانم زليخا رمضاني راد            كارشناس برنامه تغذيه و برنامه ترويج تغذيه با شير مادر

خانم زهرا رضواني                  كارشناس برنامه مادران و برنامه ميانسالان

خانم حوا نعيمايي                   كارشناس برنامه كودك سالم و كودك بيمار

خانم زيبا ديلم صالحي            كارشناس برنامه سالمندان و برنامه نظام مراقبت مرگ كودك

 

× برنامه­ هاي بهداشت خانواده :

 

الف- كودكان

1) برنامه كودك سالم 

هدف كلي كاهش مرگ و مير و ارتقاي سلامت كودكان

اهداف : 

1. طراحي نظام غربالگري استاندارد و مراقبت كودكان صفر تا هشت سال و اجراي آن

2. جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد بيماري كه هنوز نشانه هاي بيماري در آن ­ها مستقر نشده است.

3. توجه خاص به تكامل آن ها در سنين زير 8 سال و به ويژه زير 5 سال

 

اجزاي مراقبت

مصاحبه­، معاينه باليني­، تست­ هاي آزمايشگاهي، آموزش و مشاوره واكسيناسيون و مكمل­ هاي داروئي

 

فرآيند مراقبت ها

- ارزيابي نشانه ­هاي خطر و ارزيابي از نظر زردي ( شيرخوار كمتر از 2ماه )

- ارزيابي وضعيت عمومي ( كودك 2 ماهه تا 8 ساله )

- ارزيابي از نظر وضعيت تغذيه و مشاوره با مادر در مورد مشكلات تغذيه ­اي و مشكلات دهان و دندان

- ارزيابي از نظر وضعيت قد، وضعيت دور سر ( شيرخوار كمتر از 18 ماه )

- ارزيابي از نظر وضعيت بينائي، تكامل، واكسيناسيون و مكمل­ هاي دارويي

- آموزش و مشاوره با مادر در مورد پيشگيري از سوانح و حوادث كودكان

- مصاحبه و مشاوره با مادر در مورد رابطه متقابل كودك و والدين

 

توالي مراقبت ها

نوزادي : بدو تولد تا 24 ساعت اول، هفته اول 3 تا 5 روزگي، هفته دوم تا چهارم 14 تا 16 روزگي، 30 تا 45 روزگي

2 ماهگي، 4 ماهگي، 6 ماهگي، 9 ماهگي، 15 ماهگي، 18 ماهگي، 2 تا 8 سالگي سالي يكبار

 

** شناسائي كودكان با مشكل تكاملي از طريق تست غربالگري ASQ انجام مي­ شود و در صورت وجود كودك با مشكل تكاملي با معرفي به Focal Point استاني، اين كودكان ويزيت شده و مورد پيگيري قرار مي­ گيرند.

 

2) برنامه كودك بيمار (مانا)

هدف كلي :   كاهش مرگ و مير و ارتقاي سلامت كودكان

اهداف :

1. بهبود مهارت ارائه دهندگان خدمت در زمينه نحوه برخورد با كودك بيمار

2. بهبود در سيستم بهداشتي و درماني به منظور درمان موثر كودك بيمار

3. بهبود عملكرد خانواده و جامعه

نكته اصلي در اين برنامه تاكيد بر مهمترين علل مرگ و مير كودكان مي­ باشد. در تكميل مجموعه مانا برنامه سوختگي و مسموميت هاي كودكان به اجرا درآمد.           

 

3) برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر   

هدف كلي :  ارتقاي بقاي كودك و كاهش بار بيماري هاي دوران كودكي

 

اصول كلي اجراي برنامه

آموزش به مادران بر اساس بوكلت و راهنماي آموزشي مادران باردار در شيردهي در سه مقطع:

 

1. مادران در دوران بارداري:

·        فوايد شيردهي براي مادر و كودك و خطر استفاده از گول زنك ( بر اساس كتاب ها و جزوات آموزشي )

·    روش­هاي مطلوب تغذيه شيرخواران شامل تغذيه انحصاري با شيرمادر براي 6 ماه و تداوم آن تا 2 سال يا بيشتر با شروع به موقع غذاهاي كمكي

·        آگاهي از مشكلات پستاني و توصيه ­هاي لازم به مادران باردار و شيرده

 

2. مادران پس از زايمان (در بيمارستان):

·    آموزش نحوه شيردهي به مادران در 1 ساعت اول تولد نوزاد در بيمارستان (در زايمان طبيعي) و يا 1 ساعت بعد از بهوش آمدن مادر( در عمل سزارين )

 

3. مادران شيرده تا 2 سالگي كودك:

·        مراقبت مادر و شيرخوار جهت شيردهي صحيح و رفع مشكلات احتمالي در 10 روز اول پس از زايمان

·        آگاهي از نحوه وزن­ گيري مناسب كودك شيرخوار و تحليل نمودار رشد كودك و توصيه ­هاي لازم در خصوص تغذيه انحصاري با شيرمادر تا 6 ماهگي و تداوم آن تا 2 سالگي و اهميت آن

·        توصيه­ هاي لازم در زمينه نحوه صحيح شيردهي

·        آگاهي از دستورالعمل كشوري تجويز شيرمصنوعي

·        توصيه در مورد ضرورت مراجعه مادران قبل از هر نوع تغيير در روش تغذيه شيرخوار و شروع شير مصنوعي

·        توصيه به مادران شيرده درخصوص داروهايي كه منع شيردهي دارند.

·        توصيه به مادران شيرده در زمينه منع شيردهي در بعضي از بيماري­ هاي مربوط به مادر

 

4) برنامه نظام مراقبت مرگ كودك  

هدف كلي :   كاهش ميزان مرگ و مير از طريق كشف روندي كه هر كودك تا زمان مرگ طي كرده

 

 

اهداف اختصاصي :

1. شناسايي عوامل قابل اجتناب در هر مرگ

2. تعيين دقيق تر ميزان بروز مرگ

3. تعيين عوامل خطر مرتبط با مرگ

4. طراحي و اجراي مداخلات مناسب حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگهاي مشابه و بهبود شاخصهاي سلامت كودكان

 

فعاليت هاي اصلي در نظام مراقبت:

1. گزارش فوري ( تلفني ) در كمتر از 24 ساعت پس از اطلاع از وقوع مرگ كودك در منطقه

2. جمع آوري داده هاي مرگ كودكان

3. بررسي علل مرگ كودكان زير 5 سال منطقه و ارائه توصيه­ هاي لازم به والدين  

 

ب- برنامه سلامت مادران

رسالت مادران : ( MISSION )

اعتلاي سلامت مادر، جنين و نوزاد در دوران بارداري، زايمان و پس از زايمان

 

ديدگاه برنامه : ( VISION )

برنامه مراقبت از مادران كشور بايد به گونه ­اي باشد كه هر مادري در هر زماني از بارداري، زايمان و تا 6 هفته پس از زايمان با هر وضعيتي از سلامتي به هر كجاي نظام خدمات سلامتي مراجعه نمايد، خدمت اثر بخش و كارآمد دريافت كند. به صورتي كه سلامت جنين و نوزاد او نيز در اين برنامه تامين گردد.

 

هدف كلي:

« كاهش مرگ و مير مادران»

از طريق كاهش سزارين غيرضروري ، ترويج زايمان طبيعي ، بهبود كيفيت خدمات وكاهش تاخير در درمان

 

اهداف اختصاصي : 

1. افزايش پوشش مراقبت­هاي دوران بارداري ( حداقل 6 بار ) به ميزان بيش از 98 درصد تا سال 1394

2. افزايش پوشش مراقبت­هاي پس از زايمان ( حداقل 2 بار ) به ميزان بيش از 98 درصد تا سال 1394

3. افزايش زايمان بي­ درد دارويي و غيردارويي به ميزان 50 درصد زايمان­هاي طبيعي تا سال 1394

4. افزايش زايمان ايمن به ميزان بيش از 99 درصد تا سال 1394

5. كاهش سزارين به ميزان 25 درصد تا سال 1394

6. كاهش نسبت مرگ مادران به ميزان 15 در صد هزار مواليد زنده تا سال 1394

 

برنامه هاي سلامت مادران

1. برنامه مراقبت مادري ايمن ( مراقبت­هاي ادغام يافته سلامت مادران، ترويج زايمان طبيعي، بيمارستان دوستدار مادر)

2. برنامه نظام مراقبت از مرگ مادر

 

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران شامل مراقبت پيش از بارداري، حين بارداري، زايمان و پس از زايمان مي ­باشد و با استفاده و بكارگيري بوكلت­ ها و راهنماهاي مربوط به مراقبت ­هاي ادغام يافته سلامت مادران اجرا مي ­گردد.

در حال حاضر براي مراقبت بهينه مادران پرخطر شناسايي شده و گزارش شده، پيگيري فعال از سوي تيم سلامت مركز بهداشتي درماني و كارشناس برنامه شهرستان صورت مي­ گيرد كه شامل موارد زير مي ­باشد:

·  شناسايي و مراقبت فعال زنان در معرض خطر براي بارداري

·  در اولويت قراردادن ويزيت مادر باردار پرخطر توسط پزشك و ماما

·  پيگيري فعال موارد بارداري پرخطر نيازمند به اقدامات درماني تا 42 روز پس از ختم بارداري

 

مراقبت هاي پيش از بارداري:

مراقبت پيش از بارداري در يكي از شرايط زير صورت مي گيرد :

1. تمامي خانمهايي كه به قصد بارداري، روش پيشگيري از بارداري خود را قطع كرده و يا مي­ خواهند قطع كنند.

2. تمامي خانمهايي كه با تست حاملگي منفي مراجعه كرده ­اند.

3. تمامي خانمهايي كه از هيچ روشي استفاده نمي­ كنند و براي اولين بار براي دريافت روش پيشگيري از بارداري مراجعه كرده­ اند و تمايل به بارداري در آينده دارند، براي اين افراد حداكثر طي 6 ماه پس از مراجعه، مراقبت انجام شده و نتيجه آن به عنوان سابقه براي آنان در پرونده حفظ شود.

·    نكته 1 : لازم است تا زماني كه عارضه يا بيماري خانم رفع و يا كنترل نشده است، به منظور جلوگيري از بروز حاملگي ­هاي پرخطر، وي را به استفاده از روشهاي مطمئن پيشگيري از بارداري تشويق و توصيه نمود.

·    نكته 2 : اين مراقبت تا مدت يكسال اعتبار دارد، بدين معنا كه در صورت ارائه يك بار مراقبت پيش از بارداري، تا يكسال نياز به تكرار نيست. بديهي است در صورتي كه نتيجه مراقبت پيش از بارداري غير طبيعي است (خانم عارضه يا بيماري دارد) تا زمان رفع عارضه يا بيماري و يا كنترل كامل آن، پيگيري به منظور درمان يا كنترل بيماري توسط پزشك يا ماما انجام گيرد.

مراقبت­ هاي حين بارداري:

·        مراقبت­ هاي معمول بارداري طي 8 بار ملاقات در دو نيمه اول ودوم بارداري به مادر ارائه مي ­گردد ( 2 ملاقات در نيمه اول و 6 ملاقات در نيمه دوم).

·        زمان ملاقات­هاي معمول بارداري عبارت است از: هفته 6 تا10، هفته 16 تا20، هفته 26 تا30، هفته 31 تا 34، هفته 35 تا 37، هفته 38، هفته 39 و هفته 40 بارداري

·        در هر ملاقات مادر با توجه به نيمه بارداري، مراقبت مادر بر اساس مراقبتهاي استاندارد همان نيمه بارداري انجام مي ­شود.

·        هر مادر بايد حداقل يك بار (در اولين مراجعه) توسط پزشك معاينه شود. در اين معاينه، پزشك ضمن انجام معاينه فيزيكي، پرونده مادر(شرح حال و ارزيابي) و نتيجه آزمايش ­ها و سونوگرافي(در صورت وجود) را بررسي و نتيجه ارزيابي كامل خود را در قسمت مربوط در فرم مراقبت بارداري ثبت مي ­كند.

·        به منظور ترويج زايمان طبيعي با استفاده از روش ­هاي كنترل درد زايمان، مادر باردار بايد از هفته 21 بارداري در كلاس­ هاي آمادگي براي زايمان شركت كند. از اين رو لازم است ضمن آموزش به مادر در مورد مزايا و ضوابط شركت در كلاس ­هاي آمادگي پيش از زايمان، مادر در زمان مناسب، به نزديك­ترين محل برگزاري كلاس معرفي شود.

مراقبت ­هاي پس از زايمان:

·        مراقبت­ هاي معمول پس از زايمان، طي 3 ملاقات انجام مي ­شود: ملاقات اول در روزهاي 1 تا 3، ملاقات دوم در روزهاي 10 تا 15 و ملاقات سوم در روزهاي 42 تا 60 پس از زايمان انجام مي ­شود.

·        براي مادري كه در بيمارستان زايمان مي­ كند، مراقبت پس از زايمان در بيمارستان را مي­ توان مراقبت بار اول پس از زايمان محسوب كرد.

·        مراقبت ­هاي نوزاد نيز در 3 نوبت شامل مراقبت بدو تولد، مراقبت روزهاي 3 تا 5 و مراقبت روز 30 انجام مي­ شود.

·        نوزاد مادري كه به هر دليل تحت درمان داروهاي روان گردان است، بايد تحت مراقبت متخصص اطفال قرار بگيرد.

اصول كلي ارائه خدمات به مادران:

1. در مواردي كه مادر و يا نوزاد به دلايلي نيازمند هر حالتي از ارجاع ( فوري، غير فوري، در اولين فرصت) است، ارجاع فوري در اولويت قرار دارد.

2. در صورت امكان، آموزش همسر و خانواده مادر در مورد علائم خطر در هر مقطعي از بارداري، زايمان و پس از زايمان مورد توجه قرار گيرد.

3. دريافت مراقبت­ هاي دوران بارداري و پس زايمان در تاريخ ­هاي تعيين شده بايد به مادر تأكيد شود.

4. وضعيت مادري كه ارجاع فوري يا ارجاع در اولين فرصت شده است، بايد پس از 3 روز و اگر ارجاع غير فوري شده است، طي يك هفته پيگيري و مشخص شود.

5. پسخوراند پزشك عمومي يا ماما در مورد ارائه مراقبت ­هاي ويژه بايد در فرم مراقبت ثبت و يا پيوست پرونده گردد.

6. از دادن هر نوع ماده غذايي و مايعات به مادري كه به دلايلي ارجاع فوري مي­ شود، بايد خودداري گردد. (رعايت اصل NPO حين ارجاع)

7. دفعات مراقبت ويژه مادر برحسب نوع عارضه و نظر پزشك، ماما و پزشك متخصص در پسخوراند متفاوت خواهد بود.

8. لازم است تمام خدمات ارايه شده به مادر در هر مقطعي از پيش از بارداري، بارداري، زايمان و بلافاصله پس از زايمان و پس از زايمان در فرم­ هاي مربوط ثبت و در پرونده مادر نگهداري شود.

 

نظام كشوري مراقبت از مرگ مادر

« مرگ مادر از مرگ ­هاي غير قابل قبول و قابل اجتناب است و در بيش از 50% موارد قابل پيشگيري است».

 

تعريف مرگ مادر :

مرگ در طول دوران بارداري و تا 42 روز پس از زايمان، بدون توجه به طول مدت حاملگي بدلايل مرتبط با حاملگي و زايمان و يا به دليل شدت يافتن بيماري­ هاي سابق مادر در اثر حاملگي و يا درمان نادرست « مرگ مادر » گفته مي ­شود. ( مرگ مادر باردار در اثر تصادف و حادثه جزء اين گروه محسوب نمي ­شود. )

بر اساس برنامه « نظام كشوري مراقبت از مرگ مادر» با رخداد مرگ مادر، ضمن بررسي دقيق تمام شرايط و مراحل منجر به فوت مادر با برگزاري جلسات و كميته هاي مربوطه ، عوامل قابل اجتناب بررسي شده و مداخلات مناسب براي جلوگيري از موارد مشابه طراحي     مي­ گردد تا به اجرا گذاشته شود و با پايش و ارزشيابي آنها مي­ توانيم به اهداف سلامت مادران و كاهش MMR دست يابيم.


مهمترين استراتژيهاي كاهش شاخص MMR :

·        مراقبت با كيفيت از مادران در دوران بارداري ، زايمان و پس از زايمان.

·        استاندارد سازي ارائه خدمات به مادران باردار در سطح مراكز بهداشتي درماني و پايگاه ها ( خدمات خارج بيمارستاني )

·        استاندارد سازي ارائه خدمات داخل بيمارستاني ( بيمارستان دوستدار كودك ) 

 

ج- برنامه سلامت ميانسالان

اهداف :

1. توانمندسازي و افزايش سواد سلامت و بهبود نگرش گروه هدف

2. ارتقاي شيوه زندگي، بهبود كيفيت زندگي و تقويت خود مراقبتي

3. تشخيص گروه­ هاي پرخطر و بيماريابي و ارائه خدمات درماني ادغام يافته و استاندارد

 

برنامه هاي سلامت ميانسالان :

1. سلامت بانوان ايران (سبا)

2. سلامت مردان ايران (سما)

هر گروه علاوه بر ارزيابي ­هاي مشترك، موارد ارزيابي و بررسي خاص خود را دارا مي ­باشد.

 

فرآيند ارائه خدمات :

ارائه خدمات بر اساس بوكلت مراقبت ميانسالان انجام مي شود:

 

1. ارزيابي دوره اي سلامت:

·        تن سنجي ( قد، وزن، نمايه توده بدني، دوركمر)

·        بررسي شيوه زندگي و عادات رفتاري ( وضعيت تغذيه، وضعيت فعاليت فيزيكي، وضعيت استعمال دخانيات)

·        بررسي سوابق واكسيناسيون، آلرژي، مواجهات شغلي

·        بررسي سلامت باروري

·        بررسي سوابق بيماري و شرح حال دارويي

·        معاينات

·        درخواست پاراكلينيك

·        بيان توصيه ­هاي ويژه و تجويز دارو

·        آموزش ­هاي مربوط به شيوه زندگي و اختلالات و بيماري­ هاي فرد

·        مشخص نمودن زمان بعدي مراجعه

 2. پيگيري بيماري يا مشكل سلامت

3. ارجاع بيمار به سطوح تخصصي و بازخورد آن

 

د- برنامه سلامت سالمندان

تعريف سالمند و پديده سالمندي: بر اساس مستندات سازمان بهداشت جهاني افراد 60 سال و بالاتر  به عنوان افراد سالمند شناخته      مي­ شوند و بر اساس منابع علمي جمعيت، زماني كه 12% جمعيت را افراد 60 سال و بالاتر  تشكيل دهد، پديده سالمندي در جمعيت استقرار مي­ يابد.

رشد جمعيت كل در جهان 1/7% و رشد جمعيت سالمندان در جهان 2/5% مي ­باشد. پيرشدن جمعيت جهان در سال ­هاي آينده چهره­اي جديد از دنيا ارائه مي ­كند كه شكل اجتماعي و فرهنگي جوامع را تغيير خواهد داد و منجر به ايجاد مشكلات خاص خود خواهد شد از جمله تغيير شكل بيماري­ ها به سمت بيماري ­هاي مزمن و ناتوان كننده نظير بيماري ­هاي قلبي عروقي، ديابت و انواع سرطان ­ها مي­ گردد و در نتيجه افزايش هزينه ­هاي درماني و توانبخشي و تامين مراكز درماني خاص و ... بدنبال خواهد داشت.

 

اهداف :

1. كاهش بار بيماري ­ها و ناتواني در دوره سالمندي

2. اصلاح شيوه زندگي، بهبود و ارتقاي كيفيت زندگي و تقويت خود مراقبتي و ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان

3. ارائه خدمات رفاهي، بهداشتي، درماني و توانبخشي براي سالمندان

 

برنامه هاي سلامت سالمندان:

1. ترويج شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

2. مراقبت­ هاي ادغام يافته و جامع سالمندان

 

فرآيندارائه خدمات:

ارائه خدمات بر اساس بوكلت مراقبت سالمندان انجام مي شود:

1. ارزيابي دوره اي سلامت :

·        تن سنجي ( قد، وزن، نمايه توده بدني)

·        بررسي شيوه زندگي و عادات رفتاري ( وضعيت تغذيه، وضعيت فعاليت فيزيكي، وضعيت استعمال دخانيات )

·        بررسي سوابق بيماري و شرح حال دارويي

·        معاينات

·        درخواست پاراكلينيك

·        بيان توصيه ­هاي ويژه، تجويز دارو

·        آموزش ­هاي مربوط به شيوه زندگي و اختلالات و بيماري ­هاي فرد

·        مشخص نمودن زمان بعدي مراجعه

 

2. پيگيري بيماري يا مشكل سلامت

3. ارجاع بيمار به سطوح تخصصي و دريافت بازخورد آن

 

 

ر- برنامه باروري سالم

برنامه بهداشت باروري و تنظيم خانواده به معناي تصميم گيري آگاهانه، مسئولانه و آزادانه افراد جامعه (زن و شوهر) است براي تعداد فرزندان خواسته، بمنظور تامين سلامت خانواده ها از يكطرف و از سوي ديگر ايجاد هماهنگي بين رشد جمعيت و ابزار و عوامل توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ، كه در نهايت تامين عدالت اجتماعي را ميسر مي ­سازد.

 

هدف كليتامين سلامت مادران و كودكان

گروه هدف : كليه زنان و مردان در سنين باروري

اهداف اختصاصي :

·        جلوگيري از حاملگي ناخواسته و كاهش سقط غير قانوني

·        داشتن كودك به تعداد دلخواه

·        تنظيم فواصل بين بارداريها

·        جلوگيري از سوء تغذيه مادران و كودكان با فاصله گذاري بين فرزندان

·        آموزش در مورد بچه داري

·        اطلاع رساني و آموزش خانواده­ ها

·        مشاوره و معاينه قبل از ازدواج

·        مشاوره و معاينه در زمان ازدواج و بعد از آن 

·        ايجاد هسته ناباروري

·        مشاوره ژنتيك

·        آموزش روابط آميزشي و بهداشت زناشوئي

·        جلب مشاركت مردان در برنامه بهداشت باروري

 

اصول كلي اجراي برنامه بهداشت باروري

1. آشنايي با دستورالعمل كشوري بهداشت باروري و تنظيم خانواده و اجراي آن

2. آموزش و مشاوره زنان واجد شرايط و داوطلبين دريافت خدمات بهداشت باروري و تنظيم خانواده

3. مشاوره زوجين جوان داوطلب ازدواج و انجام آموزش ­هاي لازم

6. برآورد و پيش بيني اقلام مورد نياز تنظيم خانواده

 

 

ز- برنامه بهبود تغذيه

اهميت برنامه :

يكي از عوامل موثر اجتماعي در بروز ناامني غذايي و سوء تغذيه در كشور، ناآگاهي ­هاي تغذيه­ اي افراد جامعه است . در حال حاضر در كشور ما روند بيماري­ هاي غيرواگير هشدار دهنده است. چاقي و اضافه وزن در درصد بالايي از جمعيت كشور وجود دارد كه خود زمينه ساز بيماريهاي قلبي و عروقي، ديابت و انواع سرطان ­ها بشمار مي­رود و از دلايل عمده آن تغيير الگوي مصرف و رفتارهاي نامطلوب غذايي و عدم تحرك بدني است.

مجموعه عادات و فرهنگ غذايي افراد جامعه، يكي از مهمترين عوامل شكل دهنده الگوي غذايي آن جامعه مي ­باشد. به همين دليل، برنامه ريزي جهت فرهنگ­ سازي و آموزش همگاني تغذيه به منظور ارتقاي سلامت و كاهش روند بيماري ­هاي غيرواگير حائز اهميت   مي ­باشد.

 

اهداف برنامه :

1. افزايش آگاهي تغذيه­ اي افراد جامعه در مورد اصول تغذيه صحيح

2. اصلاح نگرش و عملكرد گروههاي سني مختلف جامعه در مورد تغذيه صحيح

 

سياست ­هاي برنامه بهبود تغذيه در سطح استان:

1. ترويج فرهنگ سلامت تغذيه ­اي در راستاي اصلاح و بهبود شيوه زندگي

2. اجراي برنامه­ هاي حمايتي تغذيه ­اي و اولويت بندي نقاط در معرض ناامني غذايي

3. توانمندسازي پرسنل بهداشتي تا رده محيطي در زمينه برنامه­ هاي بهبود تغذيه

4. آموزش و مشاوره تغذيه مراقبين كودكان و زنان باردار

5. اجراي برنامه ­هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش تغذيه

6. كنترل BMI مردم استان

 

اولويت ­هاي برنامه بهبود تغذيه:

1. كنترل BMI و چاقي جامعه: از طريق آگاهي از طبقه بندي اضافه وزن در مراجعين بر اساس نمايه توده بدني (BMI) و ارائه توصيه­ هاي لازم و ارجاع جهت كنترل وزن

2. بهبود تغذيه كودكان: از طريق آگاهي از كارت مراقبت كودكان و حساس نمودن مادران نسبت به وضعيت رشد كودك

3. بهبود تغذيه مادران: ارائه توصيه ­هاي تغذيه­ اي مناسب جهت وزن گيري مناسب در دوران قبل از بارداري و دروان بارداري بر اساس نموگرام بارداري و BMI مادران و همچنين مصرف مكمل هاي توصيه شده

4. بهبود تغذيه بيماران: ارائه توصيه ­هاي تغذيه ­اي اوليه در بيماران مبتلا به ديابت، بيماري قلبي عروقي، هيپرليپيدمي، افزايش فشارخون و ...

1397/10/11
Powered by DorsaPortal